​Otillräcklig satsning – Lärarförbundet kommenterar välfärdsmiljarderna

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2020 12:01 CET

​Staten underminerar lärarutbildningarna när de inte får tillräckliga resurser

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 11:14 CET

Lärarförbundet varnar för att otillräckliga resurser underminerar Lärarutbildningens möjlighet att utföra sitt uppdrag. UKÄs utvärdering av ämnesdidaktikutbildningarna visar att det behövs mer resurser, större fokus på forskning och kraftfulla lösningar på problemen att upprätthålla tillräcklig ämnesdidaktisk kompetens.

Göteborgs kommun betalar skadestånd för tröjförbud

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2020 13:07 CET

Erbjud kulturskoleundervisning som elevens val

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 07:00 CET

​Lärarförbundet och Vision tecknar samverkansavtal

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 10:00 CET

Skolans roll i samhället är viktigare än någonsin och det krävs  en god facklig organisering för att säkerställa bra arbetsmiljö, goda villkor och möjlighet till utveckling för alla anställda i skolan. För att uppnå detta har Lärarförbundet och Vision tecknat ett samverkansavtal.

Samverkansavtalet innehåller gemensamma utbildningspolitiska ståndpunkter, samt former för avtalssamverkan. Avtalet gäller from 1 januari 2020.

- Vi är ett fackligt professionsförbund för de som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter. De som efter årsskiftet anställs som lärare men saknar utbildning kommer erbjudas medlemskap i Vision. Vi kommer fortsätta jobba för att alla på en lärartjänst ska kunna skaffa sig relevant utbildning och bli medlemmar i Lärarförbundet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

På grund av lärarbristen visstidsanställs personer på lärartjänster som saknar behörighet och examen. Den gemensamma ambitionen från förbunden är att dessa ska komma i utbildning för att bli lärare. Förändringen påverkar inte Lärarförbundets nuvarande medlemmar.

Vision kommer från och med den 1 januari 2020 att organisera de som inte redan är medlemmar i Lärarförbundet och som är visstidsanställda innehavare av lärartjänster inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, gymnasiesärskola, specialskola, vuxenutbildning eller sameskolan men som inte har lärarexamen eller studerar för att bli lärare.

- Vision har idag många medlemmar som arbetar inom skolan i andra yrken än lärare. Det handlar om t.ex. administratörer och kuratorer. Vi organiserar också personal i utbildningsförvaltningar som leder och administrerar skolverksamheten i kommunerna. Därför är det glädjande och naturligt att nu också välkomna de som visstidsanställs på en lärartjänst, men saknar lärarutbildning i Vision. Vi ser fram emot att bidra till att de nya medlemmarna får ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

För mer information:

Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02, press@lararforbundet.se

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, 070 746 2124

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Läs vidare »

Arbetsrätt tar plats i rektorsprogrammet

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2019 13:14 CET

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 13:00 CET

​”Omöjligt utan lärarnas hårda arbete” Lärarförbundet kommenterar PISA

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 11:52 CET

Vadstena toppar Bästa skolkommun i Östergötland ­– länets kommuner klarar sig bra i årets rankning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 06:00 CEST

Torsby är landets bästa skolkommun

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 06:00 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • prscesnas@jtlaoxracwrfvcorzubugmndueetru.sjfezz
  • 08-7376902
Är du journalist och vill komma i kontakt med Lärarförbundet? Kontakta i första hand pressjouren 08-7376902 eller mejla till press@lararforbundet.se.

Om Lärarförbundet

Professionsförbund för lärare och skolledare

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Adress

  • Lärarförbundet
  • Segelbåtsvägen 15
  • 102 26 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar