Följ Lärarförbundet

Allt sämre skolresultat i ny PISA-rapport kräver satsningar

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2010 12:02 CET

OECD har presenterat en ny PISA-rapport som visar att resultaten i svensk skola faller till en position sist bland de nordiska länderna i takt med en allt lägre likvärdighet. Rapporten fokuserar denna gång på elevers läskunskaper.

- Alla som påverkar skolan måste släppa sin prestige och sluta leta syndabockar. Vi behöver en nationell samling över blockgränserna och mellan stat och kommun som fokuserar på det som både forskningen och lärarna vet ger resultat, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

PISA-studien presenteras vart tredje år av OECD och den här gången sätts fokus särskilt på elevers läsförmåga. Jämförelsen baseras på 2009 års resultat i 74 länder och är den första där läsresultaten följs upp. Sverige är ett av fyra länder som tappar mark och enligt studien har svenska elevers läskunskaper signifikant försämrats i jämförelse med resultaten för år 2000. Bland annat ökar skillnaden mellan flickor och pojkar.

- Det är allvarligt att svensk skola faller i ännu en internationell granskning. Likvärdigheten som har varit den svenska skolans adelsmärke har fått sig en allvarlig törn och skillnaderna ökar både mellan och inom skolor. Det är dystert att vi framförallt tappar de svagaste eleverna, säger Eva-Lis Sirén.

Även resultaten i matematik visar en nedgång sedan mätningen 2003 och Sverige har nu passerats av både Island och Danmark. Trenden för naturvetenskapen pekar också nedåt och här är spridningen i Sverige störst bland de nordiska länderna.

De länder som har goda resultat har aktivt satsat på att hjälpa elever med låga resultat och reducerat inverkan från socioekonomiska faktorer. Satsningar görs på kom­petensutveckling och lön för lärarna och på skickliga skolledare.

- Både statliga, kommunala och privata skolhuvudmän måste bli mer medvetna beslutsfattare. Rätt resurser måste styras till rätt elev efter behov. Och ska vi kunna rekrytera de bästa till läraryrket kan inte svenska lärare fortsätta att tappa i lönekuvertet jämfört med kollegor i andra länder, säger Eva-Lis Sirén.

De framgångsrika skolorna arbetar mer självständigt samtidigt som inslaget av självvärdering bland lärarna är starkt. Differentierade grupper av elever främjar enligt studien däremot inte goda resultat.

- Lärarna måste få en chans att vara de lärare de kan och vill vara. När de ser en elev med stora behov möts de idag ofta av beskedet att det inte finns resurser till stöd. Det är dags att lyssna till lärarna som vet vad som krävs och sluta föra debatten över deras huvuden, säger Eva-Lis Sirén.


Upplysningar:
Lärarförbundets presstjänst                         08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.