Följ Lärarförbundet

Bra att kvaliteten på lärarutbildningen säkras

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2010 14:22 CET

Det är avgörande för skolans fortsatta utveckling att kvaliteten på lärarutbildningen är hög. Högskoleverkets besked idag om vilka lärosäten som får ge förskollärarutbildning och yrkeslärarutbildning är ett viktigt steg i att kvalitetssäkra lärarutbildningen. Samtidigt är det oroande att så få lärosäten kommer att utbilda förskollärare och yrkeslärare.

– Förskollärare är redan ett bristyrke. Att endast 13 lärosäten får examinationsrätt för utbildningen gör att antalet platser på dessa lärosäten och distansutbildningen måste utökas markant, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Flera lärosäten får kritik för att andelen disputerade lärarutbildare är för låg. Fler förskollärare måste kunna gå vidare in i forskarutbildningen efter avslutad förskollärarutbildning. Det föreslagna systemet skapar omvägar och minskar yrkets forskningsbasering. Lärarförbundet har föreslagit att utbildningen utökas från dagens 3,5 år till fyra år och avslutas med kurser på avancerad nivå så att studenterna blir behöriga till forskarutbildningen.

– Det är beklagligt att regeringen inte förlängde förskollärarutbildningen. De universitet och högskolor som nu får examensrätt måste skapa smidiga vägar för de lärare som under sitt yrkesliv vill kunna gå en forskarutbildning, säger Eva-Lis Sirén.

Få lärosäten kommer också att kunna ge yrkeslärarutbildning, vilket kan förvärra dagens brist på yrkeslärare ytterligare. Att regeringen i den nya skollagen undantar yrkeslärare från kravet på lärarbehörighet gör även att färre kommer lockas till utbildningen. Det riskerar att sänka kvaliteten i gymnasieskolans yrkesämnen.

– Jag är rejält orolig för yrkesämnenas fortsatta utveckling. Eleverna på yrkesprogrammen ska garanteras behöriga lärare precis som alla andra. Regeringen måste ta ansvar för kvaliteten på yrkesprogrammen, säger Eva-Lis Sirén.

När ett antal universitet och högskolor nu mister sin examensrätt får det konsekvenser för lärarna som arbetar i lärarutbildningen eftersom antalet tilldelade platser till lärosätena kan behöva omfördelas. Lärosätena har även möjlighet att fortsätta arbeta med att stärka kvaliteten och ansöka om examensrätt igen.

– Lärarförbundet utgår från att arbetsgivarna tar ansvar för den situation som nu uppstår. Lärarutbildningen har inte råd att förlora många av sina mest erfarna lärarutbildare, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.