Följ Lärarförbundet

Det fria skolvalet har påverkat likvärdigheten

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 16:52 CEST

Lärarförbundet presenterar inför sin kongress 9-12 november en rapport av utredaren Sten Svensson om hur det fria skolvalet har påverkat den svenska skolans likvärdighet sedan det infördes.

-          Det behövs flera åtgärder för att återigen garantera utbildningens likvärdighet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

I början av nittiotalet förändrades den svenska skolan. Det traditionella adelsmärket - utbildningens likvärdighet - har enligt rapporen påverkats av elevernas möjlighet att välja skola och den världsunika etableringsfriheten för fristående huvudmän.

-          Det fria skolvalet infördes parallellt med en ökad marknadsstyrning av skolan. Samtidigt ökade segregationen i samhället och nittiotalet upplevde en djup ekonomisk kris. Sammantaget ställde det svensk skola inför stora utmaningar som än i dag präglar förutsättningarna för likvärdighet, säger Eva-Lis Sirén.

I rapporten görs en genomgång av såväl den forskning som bedrivits på området samtidigt med de politiska reformer som genomförts under de senaste tjugo åren.

-          Privata huvudmän som driver en mindre andel av skolorna är här för att stanna. Men trots viktiga steg i den nya skollagen krävs mer för att likställa förutsättningarna i fristående och kommunala skolor. Den nya regeringen behöver hitta blocköverskridande uppgörelser, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet anser att de skolansvariga politikernas viktigaste uppgift är att stärka alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Statens ansvar för detta bör öka.

-          Statens ansvar för en likvärdig utbildning för alla måste öka. Det kan ske med en lärarutbildning av högsta kvalitet, en skollag som gäller lika för alla, en nationell skolinspektion med rejäla muskler, statliga och kommunala satsningar på kompetensutveckling för alla lärare och en lärarlegitimation som garanterar utbildningens kvalitet, säger Eva-Lis Sirén.

När systemet med fristående huvudmän infördes på nittiotalet förutsåg ingen den snabba utvecklingen av skolföretag i aktiebolagsform med vinst som huvudsyfte.

-          Så länge det finns kvalitetsbrister ska överskott gå tillbaka till eleverna och deras undervisning. Ansvaret ligger både hos staten, som ska reglera och inspektera utifrån högt uppställda krav, och hos huvudmännen, som har ett egenintresse i att driva kvalitet framför orimliga vinster, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundets kräver av alla huvudmän som driver skolor att de anställer behöriga och kompetenta lärare för att främja kvalitet, uppfyllda mål och likvärdighet.

-          All forskning visar att välutbildade lärare är det som mest avgör elevernas resultat. De fristående skolorna har en utmaning med en betydligt lägre andel behöriga lärare. Alla huvudmän ska självfallet också ge lärare förutsättningar att kunna ägna sig åt kärnuppdraget i undervisningen, säger Eva-Lis Sirén.

 

Rapporten ”Perspektiv på skolan – Om skolan, pengarna och likvärdigheten” går att läsa på lärarförbundets webbplats www.lararforbundet.se.

 

Upplysningar:
Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.