Följ Lärarförbundet

Lärare tänjs som gummiband- klart de blir sjukskrivna. Dags att reagera!

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:33 CEST

Lärare inom förskola och grundskola är ännu en gång kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. Det visar den senaste statistiken från Försäkringskassan. Den visar oss också att psykiska diagnoser är den främsta anledningen till sjukskrivning inom skola, för både män och kvinnor. Det är dags för regeringen, riksdagen och huvudmännen att ta sitt ansvar. På allvar denna gång.

Antalet sjukskrivningar minskar, visserligen. Anledningen kan vara en förändrad handläggning och hårdare tillämpning av Försäkringskassan. Minskningen är en liten tröst när antalet dagar då folk är sjukskrivna är högre än för två år sedan.

–Tyvärr är det inga överraskande siffror. Däremot är det högst anmärkningsvärt att arbetsgivare och politiker inte redan gjort mer för att få slut på denna förödande utveckling. Vi kan inte vänta en dag till på att de vidtar kraftiga åtgärder, ser över sitt arbetsmiljöarbete och förebygger ohälsa, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Lärarförbundets egna rapporter visar samma negativa trend. Lärares arbetsbelastning är mycket hög jämfört med de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Den främsta orsaken är obalans mellan krav och resurser. Resultatet blir att lärares fritid ägnas till jobb och att sjukskrivningarna ökar. Det är en ekvation som inte går ihop och som leder till en enorm samvetsstress.

–Lärare ser vad som behöver göras och vet vilken skillnad man kan göra när förutsättningarna är de rätta. Att inte få ägna sin arbetstid åt det som spelar roll för elevernas utveckling och istället överösas av arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla är ett enormt resursslöseri som går ut över både kvalitet och lärares hälsa, säger Johanna Jaara Åstrand.

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, som också presenterades idag, visar att var tredje anmälan om arbetssjukdom uppgavs vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Deras tidigare undersökningar visar att nio av tio skolor har brister när det kommer till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Brister finns även inom arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det viktigaste steget måste nu vara att en arbetsgivare bestämmer sig för att vilja ha friska anställda. Det sker inte genom punktinsatser utan innebär ett förebyggande arbete mot jobbstress. För att lyckas kräver Lärarförbundet följande åtgärder från regering, riksdag och huvudmän:

1.Vidta åtgärder för att säkra försäkringskassans hantering av sjukskrivningar, tillsynsansvar och rehabiliteringssamordning i samarbete med arbetsgivare och sjukskrivande läkare.
2. Förstärkta tidiga rehabiliteringsinsatser

3.Mindre barngrupper

4. Anställa mer personal i skolan, så som administrativa lärarassistenter, it-stöd, socialpedagoger och personal i elevhälsan.

5.Onödiga administrativa arbetsuppgifter ska tas bort från lärare och skolledares ansvar

– Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna. Vi har en akut lärarbrist, att då inte värna de lärare som finns är minst sagt dumdristigt. Det är hög tid att lärares arbetsbelastning minskar, så att sjukskrivningarna går ner och resultaten kan förbättras, konstaterar Johanna Jaara Åstrand

Bilagor:

Lärarförbundets rapport. Tiden räcker inte till- en granskning av lärares arbetsbelastning och sjukskrivningar

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tiden-racker-inte-till-40-procent-av-lararna-hinner-inte-med-sina-arbetsuppgifter

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.