Följ Lärarförbundet

Ordinationsrätt för lärare kan förbättra resultaten i skolan

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2011 09:40 CEST

Lärarförbundet föreslår i en ny rapport som presenteras tillsammans med Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO att en ordinationsrätt för lärare införs. Rapporten fastslår också att resurserna till skolan måste fördelas efter elevernas behov i större utsträckning.

Ordinationsrätten ska vara utformad som ett skriftligt utlåtande där lärarna begär stöd och hjälp till elever som halkar efter i undervisningen. Idag kan lärarna bara påtala behovet av extra insatser för en elev. Lärarens bedömning väger ofta inte tillräckligt tungt när skolan eller arbetsgivaren beslutar om stöd till elever. Det leder till att en del elever inte får den hjälp de behöver och har rätt till.

– Lärarna har ansvaret för undervisningen och vet bäst vad eleverna behöver för stöd. Därför måste deras bedömningar få större tyngd i fördelning och äskanden av stöd och resurser, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Ordinationsrätten är en viktig åtgärd för att kunna höja resultaten i den svenska skolan. De elever som inte når sina kunskapsmål måste snabbt få stöd. Nuvarande system fungerar inte tillräckligt väl.

För att komma till rätta med sjunkande resultat måste mer resurser styras efter elevernas behov. Kommunerna styr endast ett par procent av skolans resurser efter socioekonomiska faktorer och elevernas behov. Det gör att likvärdigheten minskat mellan skolorna.

– Om politikerna vill höja resultaten och förbättra likvärdigheten i skolan måste minst 10-15 procent av resurserna styras efter elevernas behov, konstaterar Eva-Lis Sirén.

Rapporten innehåller följande förslag:

  1. Inför en typ av ordinationsrätt för lärare, genom möjlighet för lärare att ge skriftliga utlåtanden som begär stöd och insatser.
  2. Inför en Lex Sarah för skolan, där skyldigheten att anmäla missförhållanden regleras.
  3. Förtydliga elevers rätt till kunskap i skollagen.
  4. Driv på lärarnas professionalisering, med större satsningar på forskning och ökade möjligheter för lärare att utveckla undervisningen.
  5. Fördela mer av skolans resurser utifrån de behov som finns.

Hela rapporten ”Framgångsrika skolor ger framgångsrika elever – En rapport om hur elevers resultat kan höjas” finns att hämta påwww.lararforbundet.se 

För upplysningar och kommentarer:

Lärarförbundets pressekreterare Pontus Haag 070-172 00 39
Lärarförbundets pressjour  08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligtyrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.