Följ Lärarförbundet

Utredning om vinst i fristående skolor stärker kvalitet

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2011 15:13 CET

Lärarförbundet ställer sig positivt till Jan Björklunds besked att regeringen i vår tillsätter en utredning kring villkoren för fristående skolor. Förbundet har under lång tid påpekat att överdrivet vinstuttag, meddelarfrihet för lärarna och tillståndsprövning för friskolekoncerner behöver regleras.

- Det är mycket välkommet att ministern nu vill hitta långsiktiga blocköverskridande överenskommelser när det gäller villkoren för fristående skolor. Skolans utmaningar ger inte plats för politisk pajkastning, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Jan Björklund menar att fristående skolor som inte håller tillräckligt hög kvalitet ska kunna hindras att göra vinstuttag innan bristerna har åtgärdats. Idag granskar Skolinspektionen även fristående skolor men har inte denna möjlighet till sanktion i de fall skolan inte åtgärdar sina brister.

- Kvalitet är alltid det viktigaste i skolan och skattepengarna ska gå till rätt sak. Kan en fristående skola inte upprätthålla sin kvalitet ska givetvis inte ägarna kunna ta ut stora vinster, säger Eva-Lis Sirén.

Ministern pekar på att utvecklingen för de fristående skolorna har tagit en annan väg än som man såg framför sig när reformen infördes. Utvecklingen mot koncerner med många skolor har gjort att enskilda inspektioner inte får den verkan som avsågs.

- Det är klokt att även hela friskolekoncerners tillstånd kommer att kunna prövas. Kartan har ändrats de senaste femton åren och det är en nödvändig anpassning till verkligheten, säger Eva-Lis Sirén.

Lärare och skolledare i fristående skolor har idag inte samma lagliga rätt till meddelarfrihet och meddelarskydd som sina kollegor i offentliga skolor. Det riskerar att sätta långsiktigt kvalitetsarbete i andra rummet då brister i verksamheten inte kommer till föräldrars eller ansvariga politikers kännedom eftersom lärarna riskerar avsked eller sanktioner om de påpekar missförhållanden.

- Vi utgår från att även villkoren för lärarnas och skolledarnas meddelarfrihet finns med i den kommande utredningen. Det är en viktigt pusselbit för att garantera en likvärdig skola och likvärdiga villkor för alla lärare, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet organiserar 14 000 lärare med anställning i fristående skolor. Förbundet arbetar för att kvalitetskrav och lärares villkor ska vara likvärdiga oavsett huvudman för skolan.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg 070-215 4338
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.