Följ Lärarförbundet

Välkommet fokus på alla elevers rätt till goda kunskaper

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2009 14:13 CEST

- Skolans spelregler måste hålla över tid. En ny skollag måste beslutas i största möjliga politiska enighet så att lärare, skolledare och elever vet vad som gäller för lång tid framöver, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande i en kommentar till regeringens förslag till ny skollag.

Regeringen har i dag presenterat ett förslag till en ny skollag. Därmed sätts förutsättningarna för den svenska skolan framöver.

- Skolans spelregler måste hålla över tid. En ny skollag måste beslutas i största möjliga politiska enighet så att lärare, skolledare och elever vet vad som gäller för lång tid framöver, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Regeringen föreslår att skollagen ska ge eleven en utökad rätt att få stöd och hjälp och en möjlighet att överklaga om man inte får ett åtgärdsprogram eller om åtgärderna brister.

- Lärarförbundet välkomnar att elever som är i behov av särskilt stöd får större möjlighet att faktiskt få det stöd de har rätt till och att stöd och att hjälp sätts in tidigt. Skollagsförslagets fokus på elever som behöver mer tid och stöd är utmärkt, säger Eva-Lis Sirén.

- Men lärare ska inte behöva vänta på att föräldrar upptäcker att elever inte får det stöd de behöver. Det krävs också att lärare får skyldighet att anmäla till rektor eller högre instans om det på grund av ekonomiska skäl inte går att ge en elev tillräckligt stöd. Det behövs en Lex Maria för skolan, säger Eva-Lis Sirén.

I förslaget till ny skollag görs villkoren mellan skolor med olika huvudman mer lika. Bland annat föreslås att alla skolor ska följa kurs- och läroplaner och att timplanen ska gälla för alla skolor.

- Alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet. Att villkoren harmoniseras är bra, men det kommer fortfarande att finnas orimliga skillnader mellan kommunala och fristående skolor. Bland annat har lärare och skolledare i fristående skolor sämre yttrandefrihet och insynen i fristående skolkoncerners ekonomi kommer även i framtiden att vara begränsad. Det är inte acceptabelt när skolan finansieras med offentliga medel, säger Eva-Lis Sirén.

Utbildningsminister Jan Björklund föreslår en rad nya disciplinära inslag i skollagen, vilket har varit mycket omdiskuterat under de senaste åren.

- Lärare ska ha ansvar för att undervisningen fungerar väl och att skolans vardag präglas av arbetsro. Det är självklart. Grunden för en trygg skola är dock att det finns gott om resurser, tillräckliga många lärare, en välfungerande elevhälsa och en bra dialog mellan lärare, skolledare, elever och föräldrar. Utan denna grund riskerar disciplinåtgärderna att bli ett slag i luften, säger Eva-Lis Sirén.

Enligt förslaget kommer förskolan i framtiden att i alla delar omfattas av skollagen.

- Lärarförbundet har äntligen fått gehör för att förskolan ska omfattas av skollagen i alla dess delar. Det är viktigt för synen på förskolan som starten på det livslånga lärandet, för lärarnas ansvar för den pedagogiska verksamheten och för barnens rätt till en förskola med hög kvalitet, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet konstaterar att regeringen inte lägger förslag vad gäller lärares kompetens och behörighet. Förslag inom detta område väntas senare i år.

Skollagsförslaget går nu ut på remiss och regeringens ambition är att skollagen ska träda ikraft under 2011.


För ytterligare information, kontakta:
Helene Lindstrand, förbundssekreterare, Lärarförbundet, 08-737 69 02
E-post: helene.lindstrand@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.